De broedvogels van de Malpiebeemden en omgeving in 1991

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-rapport 1991/02

Auteurs: 

Bijlsma R. G.

Jaar van uitgave: 

1992

Uitgever: 

SOVON, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands