Cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling voor professionals

Sovon en NatuurInclusief presenteren in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en STONE Steenuilenoverleg Nederland de cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling.

De cursus is bedoeld voor iedereen die professioneel met Steenuilen te maken krijgt in planvorming, beheer, beleid en bescherming. Uiteraard wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen door uitspraken van de Raad van State, die werken zonder ontheffing of positieve afwijzing lastiger maken en op het gebruik van de binnenkort te verschijnen Soortenstandaard Steenuil.

Kijk voor meer informatie bij Steenuilencursus