Cursus merelnesten zoeken voor het Nestkaartproject

Ter voorbereiding op het Jaar van de Merel in 2022 organiseren we in het voorjaar van 2021 een Cursus merelnesten zoeken. Ben je een vogelaar die het leuk vindt om nesten te zoeken en zo bij te dragen aan nestonderzoek voor het Nestkaartproject? Tijdens deze cursus leer je stapsgewijs en onder professionele begeleiding nesten te zoeken en registreren. 

WE HEBBEN VEEL AANMELDINGEN ONTVANGEN. HET IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK OM JE AAN TE MELDEN VOOR DEZE CURSUS.

Wat?

Deze cursus leidt jou op als nestonderzoeker die ons helpt met het verzamelen van waardevolle gegevens. In dit geval gaat het om nesten van Merels, maar de technieken die je leert kun je ook toepassen op andere zangvogels. We verwachten van de deelnemers dat ze zelf meerdere merelnesten gaan volgen in 2021, 2022 en hopelijk ook daarna nog.

Voor wie?

Vogelaars die op een zorgvuldige manier nesten willen zoeken en de gegevens ook administratief goed willen verwerken voor het landelijke Meetnet Nestkaarten.

Wanneer?

  • Dinsdagavond 9 maart (19.30-21.00): online workshop gebruik app AviNest
  • Vrijdagavond 23 april (19.30-21.00): introductie nesten zoeken via digitale sessie in Zoom.
  • Zaterdag 24 april (8.00 - 16.00): veldcursus merelnesten zoeken nabij Nijmegen*
  • Half mei: digitale sessie in Zoom om eerste ervaringen te delen

*Mensen die van ver en met de trein komen, kunnen opgehaald worden bij het station en eventueel ietsje later aanhaken. 

Hoe?

De cursus bestaat uit drie delen. Na een digitale introductie via Zoom volgt een dag waarop je onder begeleiding van ervaren nestonderzoekers zelf nesten leert opsporen. Half mei volgt een digitale sessie in Zoom om je eigen ervaringen met andere zoekers van merelnesten te delen.

Overige informatie en aanmelden

We hanteren een maximum van 15 deelnemers bij deze cursus. De uitvoering wordt afgestemd op de dan geldende coronamaatregelen. Voor deze cursus vragen we je om een bijdrage van 15 euro voor de materiaalkosten.