Cursus Broedvogels inventariseren in Gelderse natuurgebieden

Gelderland heeft mooie natuurgebieden, zoals de Veluwe en Rijntakken. Ze vormen leefgebied van bijzondere broedvogels, zoals de IJsvogel, Draaihals, Dodaars en Watersnip. Om de vogelontwikkelingen in de natuurgebieden goed te volgen, zoeken we vogelaars die jaarlijks een gebied willen inventariseren volgens de BMP-methode, met speciale aandacht voor de wat schaarsere broedvogels (BMP-B). Dit voorjaar leiden we je graag op in het veld.

Ben je een vogelaar die soorten als Dodaars, Nachtzwaluw en Glanskop en al moeiteloos herkent? En woon je in Gelderland? Dan is dit een mooie mogelijkheid om mee te werken aan het broedvogelonderzoek in een natuurgebied in je omgeving. Met een veldochtend laten we je komend seizoen kennismaken met het BMP-project om zelfstandig broedvogels te leren inventariseren. Je krijgt er prachtige ochtenden voor terug, met mooie waarnemingen en inzicht in de broedvogelbevolking in een eigen telgebied.

Vroege ochtendbezoeken

De cursus bestaat uit een ochtend persoonlijke begeleiding in het veld die in overleg met de velddocent wordt vastgelegd. Je verkent samen het gebied, de beste looproute en oefent in het veld met op papier en/of via de app Avimap intekenen van je waarnemingen met de goede broedcodes. Ondertussen krijg je inzicht in de aanpak van de BMP-methode. De velddocent is Frank Majoor van Sovon. Gedurende het seizoen heb je contact over het verloop van je tellingen en kun je met vragen bij Frank terecht.

Periode

maart – juni

Locatie

Het gaat vooral om natuurgebieden verspreid door de provincie, zoals de Veluwe en Rijntakken. Het precieze oefengebied wordt gezamenlijk bepaald, afhankelijk van je woonplaats, gebiedsvoorkeur en soortenkennis.

Aanmelden

Aanmeldingen zijn t/m 1 maart welkom.

Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. Wel verwachten we, als het veldwerk je goed ligt, dat je van plan bent om meerdere voorjaren op rij te inventariseren. Je bent dan vrijwilliger voor Sovon. Van ons ontvang je desgewenst (digitaal) vogelnieuws, hulp bij het verwerken van je gegevens  en jaarlijks een uitgebreid broedvogelrapport met landelijke resultaten.

Interesse? Neem contact op met Frank Majoor via een mail of bel 06 49 39 05 10