Cursus Broedvogels inventariseren (BMP) in Zuid-Limburg

In het voorjaar organiseert Sovon in samenwerking met de Vogelwacht Limburg een cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode. Deze cursus is bedoeld voor Limburgse vogelaars die het leuk vinden om te leren inventariseren.

De cursus bestaat uit vier theorieavonden en vier veldbezoeken. Tijdens de theorieavonden licht de cursusleider Jan-Willem Vergeer de BMP-methodiek toe. De avonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als cursist de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een klein groepje op pad met ervaren BMP‘ers. De resultaten van deze bezoeken voer je in via de app of website Avimap, waardoor je leert om de resultaten zelf te verwerken en te interpreteren. Aan het einde van de cursus krijg je een toets en (ongetwijfeld) een diploma. Na deze cursus kunnen je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken. Wil je weten wat BMP precies is? Bekijk dan dit filmpje.

Wanneer en waar?

De cursusavonden (van 19:30 tot ca. 22:00, incl. pauze) vinden plaats in het lokaal van de IVN Sittard – Geleen aan de Molenstraat nr. 42 in Geleen.
De avonden zijn gepland op 6 maart, 10 april, 30 april en 28 mei. 
De veldbezoeken zijn met mentoren in het buitengebied. Deze duren circa 3 uur. Cursisten en mentoren spreken dit samen af. Deze vroege ochtenden zullen meestal in het weekend vallen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor alle vogelaars die belangstelling hebben om broedvogels te tellen volgens de landelijk gehanteerde BMP-methode. Basiskennis van de vijftig algemeenste Nederlandse broedvogels is gewenst om mee te doen. Het is dus een serieuze cursus waarbij we hopen dat je mee gaat doen aan het BMP-project. Kosten (voor materiaal, koffie en koek) € 25,-

Belangstelling?

Heb je belangstelling of wil je je aanmelden? Laat dat dan weten aan Erik Macco