Cursus Broedvogels inventariseren (BMP) in Gaasterlân, voorjaar 2018

In het voorjaar organiseert Sovon in samenwerking met Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten een cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode. Deze cursus is voor vogelaars die het leuk vinden om te leren inventariseren en in een natuurgebied van één van de terreinbeheerders aan de slag te gaan.

De cursus bestaat uit vier theorieavonden en vier veldbezoeken. Tijdens de theorieavonden lichten de cursusleiders Albert de Jong en Sjouke Scholten de BMP-methodiek toe. De avonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als cursist de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een kleine groepje op pad met ervaren BMP‘ers. De resultaten van deze bezoeken voer je in via de app of website Avimap, waardoor je leert om de resultaten zelf te verwerken en te interpreteren. Aan het einde van de cursus krijg je een toets en (ongetwijfeld) een diploma. Na deze cursus kunnen je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken. Wil je weten wat BMP precies is? Bekijk dan dit filmpje.

Wanneer en waar?

De cursusavonden (van 19.45 tot ca. 21.45 uur) vinden plaats in het beheergebouw van Staatsbosbeheer in Joure, Vegelinsweg 7-9.

De avonden zijn gepland op 22 maart, 12 april, 17 mei en 7 juni. 
De veldbezoeken zijn met mentoren in de natuurgebieden in de regio Gaasterlân. Deze duren 3 à 4 uur. Cursisten en mentoren spreken dit samen af. Deze vroege ochtenden zullen meestal in het weekend vallen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor vogelaars, boswachters en ecologen die gemotiveerd zijn om broedvogels te tellen volgens de overal gehanteerde BMP-methode. Basiskennis van de vijftig algemeenste Nederlandse broedvogels is een vereiste. Het is dus een serieuze cursus waarbij we hopen dat je mee gaat doen aan het BMP-project. De cursus is gratis.

Belangstelling?

Heb je belangstelling of wil je je aanmelden? Laat dat dan weten aan Albert de Jong