Cursus Broedvogels inventariseren

Sovon heeft verschillende projecten om broedvogels te tellen. Zo worden er kolonievogels geteld, maar ook broedvogels in stedelijk gebied. We geven graag u graag een overzicht van de telmogelijkheden binnen deze projecten. Tijdens deze cursus maakt u kennis met BMP, MUS, kolonievogels en het Atlasproject.

In overleg met uw (vogel)werkgroep stellen we een programma van drie of vier avonden samen, afgewisseld met de bijbehorende veldbezoeken. Tijdens de avonden vertellen we meer over de projecten van Sovon die gericht zijn op broedvogels. Bij elke avond hoort een aansluitende veldochtend, waarin de cursisten leren om verschillende broedvogeltellingen uit te voeren.

Doel

Gezamenlijke start voor een of meerdere telprojecten in de regio.

Doelgroep

Vogelaars die broedvogels willen gaan tellen voor Sovon.

Omvang

3 - 4 avonden

3 - 4 veldbezoeken

Cursusleider(s)

Jan-Willem Vergeer

Jan Schoppers

Joost van Bruggen