BMP-cursus Biesbosch foto: Albert de Jong

Cursisten klaar voor de start

Drieëntwintig BMP-cursisten en eenendertig MAS-cursisten staan in de startblokken voor een nieuw telseizoen. Ze doen mee aan cursussen in de Biesbosch en Friesland. Nu de theorielessen zijn gegeven, volgt de praktijk. Ook verwelkomden we nieuwe MUS-tellers

In de afgelopen weken zijn er verschillende cursussen door het hele land gegeven. Jan Schoppers verzorgde avonden over MUS in de steden Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Groningen. Bij elkaar kwamen daar bijna tachtig stadsvogelliefhebbers op af. Een deel daarvan gaat ook daadwerkelijk MUS-tellingen doen. Aan deze avonden werden veldexcursies verbonden, waardoor er al even geoefend kon worden met een MUS-telling. In de kou weliswaar. Maar de excursie in Rotterdam leverde bijvoorbeeld wel een fraai poserende sperwer en een zwartkopmeeuw op. Bij elkaar hebben minstens twintig nieuwe tellers zich aangemeld.

BMP-cursisten

De BMP-cursisten in de Biesbosch hebben het theoriedeel afgesloten met een examen. Ze kregen de cursus in een aangepaste vorm en gaan meelopen tijdens het veldwerk dit voorjaar. 19 deelnemers krijgen na het veldseizoen een BMP-diploma. Niet onvermeld mag blijven dat cursist Koos Luijk het examen met een 10 afrondde. Hij kende de methode van haver tot gort. In de Onlanden in noordoost Drenthe is de BMP-cursus nog in volle gang onder leiding van Arend van Dijk. Ook daar zullen de cursisten vanaf volgende week meedraaien in het veld. 

MAS in Friesland

Ook voor de MAS-cursus in Friesland, waarvan de theorieavonden deze week gehouden worden, is ruime belangstelling. Eenendertig deelnemers hebben zich aangemeld voor de combinatie van een theorieavond en praktijkochtend. Op 6 april zullen ze verspreid in groepen het veld in gaan om te oefenen met enkele punttellingen.