Complete uurlijst in heel km-hok

Er zijn drie typen lijstjes die je kunt bijhouden in LiveAtlas. De uurtelling in een km-hok is daarvan de meest waardevolle.

1 uur tellen in een heel km-hok

Je kiest een kilometerhok (aangegeven met raster, stip geeft eigen locatie aan) uit en je doorkruist dit al wandelend en/of varend. Verdeel de aandacht zo evenredig mogelijk over de landschapstypen. Vogelrijke biotopen mogen wat meer aandacht krijgen dan vogelarme, maar richt je aandacht niet teveel op afwijkende landschapselementen. Bestaat het hok voornamelijk uit landbouwgebied, breng dan niet vrijwel alle tijd in het ene bosje door, want dat geeft een vertekend beeld. De route kun je het best lopend afleggen, eventueel per fiets (heel rustig tempo!) of per boot. Je houdt van alle soorten die je waarneemt in ieder geval de aanwezigheid bij, het liefst ook de aantallen.

Het voorbeeld hieronder laat zien dat de waarnemer vanaf een dijkje het grootste deel van het km-hok heeft kunnen bekijken en voor de volledigheid nog wel even het bos in is gegaan. Deze uurtelling is dan ook als Complete uurlijst in heel km-hok opgeslagen.