Complete lijst, variabele tijd en dekking

Er zijn drie typen lijstjes die je kunt bijhouden in LiveAtlas. De complete lijst met een variabele tijd en dekking geeft je de mogelijkheid om van elke wandeling of vaartocht een telling te maken.

Complete lijst, variabele tijd en dekking

Kies je een vrije route en wil je korter of langer dan 1 uur tellen? Prima, ook zulke lijstjes tellen mee, zolang je van alle waargenomen soorten in ieder geval de aanwezigheid en het liefst ook de aantallen bijhoudt. De aanpak is dus dat je al wandelend of varend alle soorten die je waarneemt bijhoudt op je lijstje. 

- De lengte van je track is heel belangrijk voor analyse van de tellingen. Start je telling pas als je daadwerkelijk begint met tellen en zet altijd je track aan. -

Houd als vuistregel aan dat lijstjes tussen een kwartier en anderhalf uur het beste bruikbaar zijn. Het is niet nodig om precies binnen de begrenzing van één kilometerhok te blijven.We koppelen elk lijstje op basis van het zwaartepunt van de waarnemingen aan één km-hok. Wil je een route maken die meerdere uren duurt en verschillende km-hokken doorkruist, dan is het beter om je route op te delen in verschillende lijstjes.