Comité van Aanbeveling Vogelatlas

IJsvogel | Fotograaf: Harvey van Diek

De afgelopen jaren hebben honderden vogelaars iedere vierkante kilometer van Nederland uitgekamd op winter- en broedvogels. Een monsterklus, uitgevoerd door vrijwilligers. De actuele gegevens zijn onmisbaar voor bescherming en beheer van onze vogelrijke natuur.

Het project wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling, bestaande uit onderstaande leden.

Dr.H.H.F. (Herman) Wijffels

 Thans hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de Universiteit Utrecht

"Vogels zijn boodschappers over de vitaliteit van de natuur en de gezondheid van  onze leefomgeving".

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

 Beschermheer Vogelbescherming Nederland

"Fantastisch dat er een nieuwe atlas komt. Kijk vooral veel om u heen; uw leven krijgt daardoor een extra dimensie."

 Lees meer »

Mr. Drs. A. (Atzo) Nicolaï

 Voorzitter Vogelbescherming Nederland

“Atlassen zijn voor vogelbescherming van groot belang”

Drs. T. (Teo) Wams

 Directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten

“De nieuwe vogelatlas wordt een eerbetoon aan al die vrijwillige waarnemers en een werktuig voor natuurbeheer en –beleid. Om die redenen beveel ik dit project van harte aan.”

Drs. A. (Marjan) Minnesma

Marjan Minnesma | Vogelatlas

 Directeur Stichting Urgenda

“Al op mijn 8e lag ik uren op het konijnenhok om op ooghoogte van het koolmezennestkastje met de kijker te zien wat ze mee naar binnen en naar buiten namen. Nu tel ik met mijn kinderen vogels op de tuinvogelteldag.

Hoe meer je kunt onderscheiden en ziet in de natuur, hoe rijker je je waant en hoe meer je de vogelbescherming en het onderzoek waardeert. En een boek waarin je veel kunt opzoeken, wat je nog niet weet, verhoogt de feestvreugde. De vogelatlas is zeer waardevol voor vele doeleinden en prachtig om samen met vele enthousiaste vogelliefhebbers tot stand te brengen!”

  Prof. dr. L.E.M. (Louise) Vet

  Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

“Natuurbescherming begint bij herkenning, want "onbekend maakt onbemind". Al geldt dat vast iets minder voor vogels die immers met hun hartverwarmende gezang, gefluit of gekwetter elk voorjaar weer nieuwsgierigheid opwekken. De Vogelatlas zal u helpen deze nieuwsgierigheid te bevredigen. Een prachtig project!”

Dhr. Bart-Jan Krouwel

  Voormalig directeur Duurzaamheid bij de Rabobank en mede-oprichter Triodosbank

“Ik voel mij thuis onder ‘gevleugelde vrienden’; zeker als het om ‘vogels van verschillende pluimage’ gaat.”