Cetti's Zangers op de voet gevolgd; een voorbeeld uit de Ooijpolder

Ruud Foppen (Sovon) en Bram Ubels (Vogelwerkgroep Nijmegen)

De Cetti's zanger is een van de succesverhalen uit de recente Vogelatlas. Langzaam verovert hij heel Nederland. We hebben dat dankzij de goede vogeltellingen prachtig gedocumenteerd voor ons land.

In deze lezing wordt ingegaan op deze ontwikkelingen ook in relatie tot wat er met de Europese populatie gebeurt. Een beginnende en rap groeiende populatie van deze luidruchtige, maar onzichtbare zanger in de Ooijpolder bij Nijmegen is op de voet gevolgd. Het aantalsverloop, de uitbreiding over het gebied, maar vooral ook kennis opgedaan uit de inmiddels vele ringvangsten in het gebied bieden veel inzicht in de vestigingsbiologie van deze soort en dat is het onderwerp van het tweede deel van deze lezing.  

Bekijk de trailer van deze lezing op ons YouTube-kanaal.