Bureau

Sovon brengt al meer dan 40 jaar de verspreiding en aantalsontwikkeling van de Nederlandse vogels in kaart. Op basis van de verzamelde gegevens en onze kennis kunnen wij overheden, bedrijven en adviesbureaus op diverse gebieden van dienst zijn.

Bureau

De medewerkers van Sovon werken verdeeld over drie afdelingen en een ondersteunende staf. De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam bestaande uit directeur Theo Verstrael en de drie afdelingshoofden.

 


 

Kwaliteit

De expertise van duizenden vrijwillige vogeltellers en eigen professionele veldmedewerkers staat garant voor gegevens van hoge kwaliteit. De door Sovon ontwikkelde telmethoden zijn bovendien de standaard voor vogeltellingen in Nederland. De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en –beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt.

Lees meer over onze telmethoden »

ISO-certificering

Sovon beschikt ook over een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens de ISO norm 9001:2015. Concreet betekent dit dat we steeds werken aan het verbeteren van onze dienstverlening binnen projecten.
 

Lees meer over onze ISO-certificering »