Bureau

De medewerkers van Sovon werken verdeeld over drie afdelingen en een ondersteunende staf. De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam bestaande uit directeur Theo Verstrael en de drie afdelingshoofden

Kwaliteit

De expertise van duizenden vrijwillige vogeltellers en eigen professionele veldmedewerkers staat garant voor gegevens van hoge kwaliteit. De door Sovon ontwikkelde telmethoden zijn bovendien de standaard voor vogeltellingen in Nederland. 

Lees meer over onze telmethoden »

ISO-certificering

Sovon beschikt ook over een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens de ISO norm 9001:2015. Concreet betekent dit dat we steeds werken aan het verbeteren van onze dienstverlening binnen projecten.

Lees meer over onze ISO-certificering » 

ANBI-status

De vereniging Sovon heeft een zogenaamde ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Sovon geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Sovon aftrekbaar als die voldoen aan de daarvoor opgestelde regels. 

Databank

Sovon is een databeherende kennisorganisatie en beschikt over een eigen databank en invoerportalen.