Foto: Ruud Bouwman (trektellen.nl)

Bruine Kiekendieven netjes op tijd?

De Bruine Kiekendief staat er bij ons als broedvogel heel wat florissanter voor dan de Blauwe (al zijn de gouden tijden in veel gebieden voorbij). Het eerste trekgolfje was netjes op tijd.

Dat is opmerkelijk, want veel trekvogels zijn juist verlaat door de hardnekkige koude noordoostenwinden (tegenwind) boven West-Europa (waar blijven die Tjiftjaffen en Fitissen?). Het eerste trekgolfje Bruine Kiekendieven komt normaal eind maart/begin april door, en dit jaar lijkt dat niet anders dan anders te zijn. De aantallen op de trektelposten waren deze week zelfs aan de hoge kant (http://bit.ly/XmCPkh), al speelt een uitschieter daarbij een rol (32 over telpost De Vulkaan in Den Haag op 27 maart).

De eerste trekkers zijn vermoedelijk vooral Nederlandse en Noord-Duitse broedvogels, in de tweede helft van april en in mei gevolgd door Scandinaviërs en vogels die nog niet tot broeden overgaan. Een deel van de Europese broedvogels overwintert in de Sahel (vooral de wat noordelijker broedende vogels). Daar zou het deze winter vrij gunstig zijn geweest wat regenval (en dus: overstromingsvlaktes; voedsel!) betreft. In goede conditie op weg naar de broedplaatsen nu?