Broedvogeltrends

Landelijke trendcijfers van de broedvogels in Nederland. De indexen worden berekend uit de resultaten van het Meetnet Broedvogels en laten de ontwikkelingen in de broedvogelstand sinds 1990 zien. Eén van de jaren (meestal het eerste) van de reeks is op 100 gesteld, de cijfers geven dus de ontwikkeling aan ten opzichte van dit zogenaamde basisjaar.

De beoordeling van de trend is gebaseerd op die van alle monitoringprojecten die in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden uitgevoerd. De trends worden berekend met het programma TRIM.

De gegevens in de tabel zijn vrij te gebruiken, mits als bron "Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon. provincies & CBS, www.sovon.nl" worden genoemd.

Document: 

trends_broedvogels_1990-2019_sovon.xlsx

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands