Broedvogels van Schokland in 1998 (met kort overzicht van de libellenfauna)

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 1998/14

Auteurs: 

Bonder M. C.

Jaar van uitgave: 

1998

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands