Broedvogels van Polder Oosterwolde in 2011

In de bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Petra Verburg.

Document: 

Rap_2013-13_Oosterwolde-2011ZK.pdf

Rapportnummer: 

2013/13

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands