Broedvogels van Polder Oosterwolde in 2010

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

sovon rapport 2011-07 OosterwoldeZK.pdf

Rapportnummer: 

Sovon-inventarisatierapport 2011/07

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands