Broedvogels van Nationaal Park de Biesbosch in 2010

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl).

Document: 

inv 2011-08 BiesboschZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/08

Auteurs: 

Slaterus R. & de Boer V.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands