Broedvogels van het Lauwersmeer in 2002

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2002/17

Auteurs: 

de Boer P. & Kleefstra R.

Jaar van uitgave: 

2002

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands