Broedvogels van Herperduin; Een analyse van de trends in de periode 1993-2009

Document: 

Ond_2011-15_Broedvogels van Herperduin_volledige versie LR.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2011/15

Auteurs: 

Sierdsema H.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands