Broedvogels van enkele terreinen van het Flevo-landschap in 2011

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

inv 2011-28 flevolandschap lr.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/28

Auteurs: 

van Manen W. & Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands