Broedvogels van de Oud- en Jong Breskenspolder, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2005/09

Auteurs: 

Boer V. de & Vergeer J. W.

Jaar van uitgave: 

2005

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands