Broedvogels van de duinen van Goeree en delen van de polders West-Nieuwland en Nieuwenoord in 2005

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2006-07

Auteurs: 

de Boer P. & Vergeer J. W.

Jaar van uitgave: 

2006

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands