Broedvogels van boswachterij Garderen in 2009

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl).

Document: 

inv2011-12 GarderenZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/12

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands