Broedvogels van Arkemheen in 2009

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

inv2011-13 arkemheenZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/13

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands