Foto: Harvey van Diek

Broedvogels tellen op de Veluwe

We nodigen je uit voor een lezing over het tellen van broedvogels op 21 maart in Epe. De avond bestaat uit twee delen: een verslag van lokale broedvogeltellingen en een minicursus broedvogels tellen.

Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuurgebieden. De Veluwe is een bijzonder gebied. Je kan er vogelsoorten tegenkomen als de Zwarte Specht, IJsvogel, Raaf en Wespendief. Desondanks worden er weinig broedvogeltellingen uitgevoerd. Het zou mooi zijn om hier verandering in te brengen. Daarom organiseert Sovon een avond over broedvogels tellen op de Veluwe. Het tellen van broedvogels is een leuke hobby; het levert daarnaast een belangrijk cijfermateriaal op.

Plaats en tijd

Donderdagavond 21 maart in de DS Prinszaal in Dorpscentrum Eper Gemeentewoning (Stationsstraat 25, 8161 CP Epe).

Het programma is als volgt: 
19.45 uur - ontvangst met koffie en thee
20.00-21.15 uur - lezing over broedvogeltellingen in de Gelderse Poort & op de Veluwezoom en het nieuwe Atlasproject van Sovon 
Pauze
21.45 u- 22.15 uur -  korte broedvogelcursus met de vraag: hoe ga je te werk bij een broedvogeltelling?

Gratis broedvogelcursus

Sovon is op zoek naar vrijwilligers die broedvogels willen tellen op de Veluwe. Het gaat daarbij niet om alle soorten, maar om een beperkte lijst van soorten die van belang zijn voor het natuurbeheer. Ervaring met broedvogeltellingen is niet noodzakelijk. Tijdens een eerste gezamenlijk veldbezoek krijg je een telcursus op maat. Daarbij is enige basiskennis van vogelgeluiden vereist. Want een deel van het veldwerk moet zelfstandig worden uitgevoerd, al dan niet samen met een andere vrijwilliger. Het is de bedoeling dat ieder telgebied vijf tot zes keer wordt bezocht in het voorjaar. Tijdens deze bezoeken worden de zingende en anderszins territoriale vogels op kaart ingetekend. De keuze van het gebied hangt af van uw voorkeur (heideterrein of bos) en van uw woonplaats. Ook in de loop van het seizoen is er desgewenst ondersteuning bij het veldwerk. Mocht u interesse hebben kunt bellen of mailen met Frank Majoor (06-49390510) of gewoon eerst de kat uit de boom kijken na zijn verhaal op de cursusavond.