Broedvogels in Nederland in 2008

In dit verslag worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van het landelijke Meetnet Broedvogels in
2008. Het meetnet is een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Het rapport is het zesde op rij waarin op geïntegreerde wijze verslag wordt gedaan van de verschillende
moni toringprojecten voor broedvogels: het Landelijk Soort onderzoek Broedvogels (LSB; kolonievogels en
zeld zame soorten) en Broedvogel Monitoring Project (BMP; algemene soorten).

Document: 

Broedvogels in Nederland_rap2010_01.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2010/01

Auteurs: 

van Dijk A. J., Boele A., Hustings F., Koffijberg K. & Plate C.L.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands