Broedvogels en broedsucces van de Klutenplas in 2007

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2008/03

Auteurs: 

de Boer P. & Willems, F.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands