Broedvogels en beheer; Het gebruik van broedvogelgegevens in het beheer van natuurterreinen

Document: 

SOVON-Onderzoeksrapport_1995-04_Broedvogels_en_beheer.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 1995/04, Staatsbosbeheerrapport 1995-1

Auteurs: 

Sierdsema H.

Jaar van uitgave: 

1995

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Staatsbosbeheer

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands