Broedvogelrapport 2011

€5.00incl. btw

Sovon-rapport 2013/01 Overzicht van de trends van broedvogels t/m broedseizoen 2011. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan de onderliggende BMP/LSB-tellingen in 2011 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.