Broedvogelrapport 2010

€5.00incl. btw

Sovon-rapport 2012/01 Overzicht van de trends van broedvogels t/m broedseizoen 2010. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan de onderliggende BMP/LSB-tellingen in 2010 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.