Broedvogelrapport 2009

€5.00incl. btw

SOVON-monitoringrapport 2011/01 Overzicht van de trends van broedvogels t/m broedseizoen 2009. Inclusief uitgebreide soortbesprekingen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan de onderliggende BMP/LSB-tellingen in 2009.