Broedvogelrapport 2008

€5.00incl. btw

SOVON-monitoringrapport 2010/01

Overzicht van de trends van broedvogels t/m broedseizoen 2008. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan de onderliggende BMP/LSB-tellingen in 2008 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.