Broedvogelrapport 2007

€5.00incl. btw

SOVON-monitoringrapport 2009/01

Overzicht van de trends van broedvogels t/m broedseizoen 2007. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan de onderliggende BMP/LSB-tellingen in 2007 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.