Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 1999

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2000/06

Auteurs: 

de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2000

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands