Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 2000

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2001/09

Auteurs: 

Dijksen L. J. & Koks B. J.

Jaar van uitgave: 

2001

Uitgever: 

SOVON-Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands