Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2009

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

inv2009-27 lauwersmeerLR.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2009/27

Auteurs: 

Kleefstra R. & de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands