Broedvogelmonitoring in het kader van de keersluis bij Ramspol (OV) in 2007

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

inv 2008-01 Ramspol combi zk.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2008/01

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands