Broedvogelmonitoring in het kader van de keersluis bij Ramspol (OV) in 2003 (Waterschap Groot Salland)

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2003/34

Auteurs: 

Deuzeman S. B.

Jaar van uitgave: 

2003

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands