Broedvogelmonitoring in de Nieuwkoopse Plassen in het kader van het LIFE-projekt in 2000

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2000/20

Auteurs: 

Deuzeman S. B.

Jaar van uitgave: 

2000

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands