Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2003

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2004/02

Auteurs: 

van der Weide M. J. T.

Jaar van uitgave: 

2004

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands