Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2002

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2003/07

Auteurs: 

van der Weide M. J. T.

Jaar van uitgave: 

2003

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands