Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2001

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2002/01

Auteurs: 

van der Weide. M.

Jaar van uitgave: 

2002

Uitgever: 

SOVON-Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands