Broedvogelkarteringen in zeven akkergebieden in de provincie Groningen in 2003

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2003/26

Auteurs: 

Oosterhuis, R.

Jaar van uitgave: 

2003

Uitgever: 

SOVON-Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands