Broedvogelkartering WML-waterwingebied De Rug, resultaten kartering 2007

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2007/54

Auteurs: 

Pahlplatz R. A. J.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands