Broedvogelkartering van Staatsbosbeheer-objecten Oeverlanden Binnenmaas en Borrekeen in 2008

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2008/36

Auteurs: 

Sluijter T. C. J.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands