Broedvogeldoelsoorten en de Ecologische Hoofdstructuur: een verspreidingsanalyse

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 1997/03

Auteurs: 

Boele A. , Klemann M. & Vogel R. L.

Jaar van uitgave: 

1997

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands