Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2007/04, IMARES-rapport C036/08

Auteurs: 

de Boer P. , Oosterbeek K. , Koffijberg K. , Ens B. , Smit C. & de Jong M.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland/IMARES, Beek-Ubbergen/Den Burg

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands