Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten

In het laatste kwart van de vorige eeuw is de Tapuit Oenanthe oenanthe sterk in aantal afgenomen als broedvogel in Nederland. Het aantalsverloop van Tapuiten laat regionale verschillen zien die overeenkomen met regionale verschillen in de trends van het Konijn. In het ‘Jaar van de Tapuit’ werden door vrijwilligers ook gegevens verzameld over broedsucces en broedhabitat van Tapuiten. Ook hieruit bleek een duidelijke link met Konijnen. Eén van demogelijke oorzaken van een te laag broedsucces is een afname van de hoeveelheid voor Tapuiten beschikbaar voedsel.Om meer grip te krijgen op de voedselsituatie van de Tapuit is in 2006 gestart met voedselecologisch onderzoek. Iets meer dan de helft van de prooien in het dieet van nestjongen kon tot op de soort worden gedetermineerd. Voor de overige prooien moest worden volstaan met een determinatie tot op geslacht of familie. Het dieet blijkt zeer divers van samenstelling. In elk territorium is gedurende een aantal dagdelen geobserveerd waar de oudervogels naar toe vlogen om prooien voor hun jongen te vangen.

 

Document: 

Limosa_80-3_2007-v-Turnhout.pdf

Auteurs: 

van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., van Oosten H. & Esselink H.

Jaar van uitgave: 

2007

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

80

Nummer: 

3

Publicatietaal: 

Nederlands